Regeneracja dyferencjał

Dyferencjał zostaje zdemontowany i zastąpiony naszymi elementami takie jak łożyska i uszczelki naftowe oraz nagrane gry, te etapy:

  • Różnicazka jest demontowana.
  • czyszczenie tu szy obudowy składnikami w wysokiej temperaturze.
  • piaskowanie i malowanie tuszy.
  • Wymiana uszczelek olejowych i łożysk z łożyskami wysokiej nośności.
  • Przywracanie geometrii wewnętrznych (gry i emisji)z kołem zębatym, satelitów planetarnych i łożyska obciążania wstępnego nagrywania.
  • Montaż mechanizmu różnicowego
  • Pełno ropy naftowej z olejem syntetycznym Bardahl (tylko dla modeli już obecnych z kołnierzami lub półosi)


* Serii 1 Serii 3 bez serii M są wyposażone w łożyska kulkowe i będziemy się wymieniać z łożyskami stożkowymi, które są bardziej odporne na naprężenia przyspieszania i zwalniania. Po tej obróbce, różnica okaże się bardziej cicha i niezawodna wytrzymały również w porównaniu do tego samego nowego dyferencjału.

differenziale-smontato